Mijn favorieten

Notarieel


De eigendomsoverdracht van onroerend goed dient notarieel te worden vastgelegd. En daarmee wordt een gebied betreden dat voor velen ondoorzichtig is. Mede doordat er op notarieel gebied nogal eens wetswijzigingen plaatsvinden. Veel van onze cliënten hebben dan ook vragen; bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid, over risico’s, het voortijdig betrekken van de woning, et cetera. En hoewel wij geen notaris zijn kunnen wij u wel deskundig adviseren en begeleiden bij alle notariële aangelegenheden.
Worden de zaken specialistisch dan brengen wij u desgewenst in contact met een notaris die bij u past. Is de aan- of verkooptransactie gesloten dan eindigt onze inbreng overigens niet.

Want ook bij de overdracht bij de notaris begeleiden wij u met de nodige kennis van zaken.